Obchodní podmínky

1. Obchodní podmínky pro e-shop

2. Obchodní podmínky pro půjčovnu

3. Cookies

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, tímto Provozovatel informuje Uživatele, že zpracovává soubory cookies Uživatele, včetně trvalých souborů cookies a Uživatel s tímto vyslovuje svůj souhlas.

Souhlas podle předchozího odstavce je udělen na dobu 12 měsíců.

Provozovatel zpracovává soubory cookies Uživatele k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze návštěvnosti. Provozovatel Informace o tom, jak portál Uživatele používá, sdílí se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

4. Užívání portálu

4.1.

Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání portálu způsobem předvídaným těmito Obchodními podmínkami.

4.2.

Provozovatel má právo změnit portálu, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

4.3.

Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost portálu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodu údržby nebo opravy portálu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby.

4.4.

Uživatel je povinen dodržovat při užívání portálu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu.

4.5.

V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.

5. Prohlášení Provozovatele

5.1.

Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v portálu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

5.2.

Vlivem technické chyby v portálu může dojít k zobrazení kupní ceny Zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové Zboží na trhu; v takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané Zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného Zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda Zboží za skutečnou kupní cenu přijme a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouvy od počátku.

5.3.

Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v portálu mohou být ilustrativní, nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

5.4.

Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní portálu v sekci Kontaktní údaje.© VYLOVRYBU.CZ 2017