Ceny dopravy

1.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1.1.       V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

1.2.       Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

1.3.       V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

1.4.       Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

1.5.       Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

Metoda Váha Podmínky Cena
Česká pošta do 30 Kg Doručení zboží do 30 kg (max. délka 180cm nebo součet všech tří délek max. 240cm).

Ceny dle aktuálního ceníku

TopTrans od 30 Kg Doručování zboží od 30kg a nadměrného zboží.

Ceny dle aktuálního ceníku

Osobní vyzvednutí - Vyzvednutí po telefonické domluvě.

0Kč© VYLOVRYBU.CZ 2017